CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI „PODUL LUNG”

Adresa: Str. Cornelia Sălceanu nr. 17, Timișoara
PROGRAM DE FUNCȚIONARE: De luni până vineri: 08:00 - 16:00

Prevenirea abandonului și instuționalizarea copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, abilitare-reabilitare, recreere, socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, orientare școlară pentru copii, cât și a unor activități de sprijin și consiliere pentru părinți sau reprezentanții legali.
Scopul serviciului este atins prin realizarea următoarelor activităţi de bază: activităţi de informare la nivelul comunităţii, activităţi de meninere a relatiilor de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centrul de recuperare pentru copiii cu dizabilităţii , activităţi care vizează îndeplinirea programul personalizat de intervenţie, activităţie ducaţionale, activităţi de abilitare - reabilitare, activităţi recreative şi de socializare, sprijin pentru orientare şcolarăşi consiliere psihologică, consiliere şi sprijin pentru părinţi, activităţi de administrare şi management, activităţi de colaborare cu profesioniştii şi instituţii relevante.
Copii cu dizabilități cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani

Părinții copiilor cu dizabilități și alți aparținători ai copilului cu dizabilități.

Potrivit prevederilor art. 120 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a Hotărârii nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şifuncţionare a serviciilor sociale, centrele de zi de recuperare se adresează copiilor aflaţi în situaţii de risc de separare de părinți.
De furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 • reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractual încheiat cu persoana beneficiară;
 • activităţie ducaţionale (activităţi de învăţare, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă);
 • activităţi de abilitare-reabilitare (kinetoterapie şi masaj; logopedie; terapie psiho-motrică şi de abilitate manuală; organizarea şi formarea autonomiei personale (igienă personală, formarea deprinderilor de autoservire, autogospodărire etc.); terapie ocupaţională şi psihoterapie de expresie (psihodramă, meloterapie, ergoterapie, artterapie);
 • activităţi recreative şi de socializare;
 • sprijin pentru orientare şcolaraşi profesională şi consiliere psihologică;
 • consiliere şi sprijin pentru părinţi.
Personalul este format din :
 • Șef de centru
 • Inspector de specialitate
 • Asistent medical generalist
 • Psiholog
 • Psihopedagog
 • Logoped
 • Kinetoterapeut
 • Educator
 • Instructor de ergoterapie
 • Infirmier
 • Administrator
 • Șofer

CONDIŢIILE DE ACCES/ADMITERE ÎN CENTRU:

ACTE NECESARE
 • cerere tip
 • copie carte de identitate părinţi
 • copiecertificat de căsătorie
 • copie carte de identitatecopilsaucopiecertificat de naştere
 • copie certificat de încadrareîntr-un grad de handicap sauscrisoaremedicală de la medicul specialist care atestă o dizabilitate
 • adeverinţă medicală pentru frecventarea colectivităţii
 • adeverinţă venit lunar

 • CRITERII DE ADMITERE
  • vârsta cuprinsă între 3-18 ani,
  • domiciliul stabil/reședinta în municipiul Timişoara,
  • încadrarea copilului într-un grad de handicap sau scrisoare medicală de la medicul specialist care atestă o dizabilitate.