CENTRUL DE SOCIALIZARE ŞI PETRECERE A TIMPULUI LIBER -CLUBUL PENSIONARILOR

ADRESA: Str. Bulevardul Gen. Dragalina, nr. 38-42
PROGRAM DE FUNCȚIONARE: Luni – vineri: 8:00-16:00
Misiunea Centrului de Socializare şi Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor vizează creştereacalităţiivieţii beneficiarilor, promovarea intereselor şi respectarea drepturilor acestora.
Scopul serviciului social, Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor este de prevenire şi/sau limitare a unor situaţii de dificultate şi vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, promovând participarea persoanelor vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, la viaţa socială şi la cultivarea relaţiilor interumane. Beneficiarii centrului sunt persoane vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, cu domiciliul/resedinta in Municipiul Timisoara.
Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor sunt:

a) vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, cu domiciliul/resedinta in Municipiul Timisoara.

b) pe lista de aşteptare cu prioritate vor fi admise în centru, persoanele vârstnice ale căror venituri nu depăşesc salariul minim pe economie.
Criteriile de eligibilitate
 • Persoana să aibă domiciliul/resedinta înmunicipiul Timişoara,
 • persoana sa beneficieze de o pensie de limita de varsta.
 • Persoana să nu sufere de bolicontagioase sau psihice.
 • persoana sa fie independenta din punct de vedere funcţional.
 • Să prezinte indicii, ce presupun apariţia situaţiei de marginalizare sau excluziune socială
Acte necesare pentru admiterea incentru:
 • cererea de admitere semnata de beneficiar ,
 • copie după buletin de identitate sau carte de identitate, copie sau original cupon de pensie din ultima lună,
 • adeverintă de la medic de familie cu: diagnosticele persoanei , aviz epidemiologic,că nu este în evidenţă cu boli infecto-contagioase sau psihice .
Ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale sau de grup, sunt următoarele:
 1. Activitati de informare a comunitatii si respectiv a propriilor beneficiari /membrilor de familie;
 2. Activitati de intocmire a dosarului personal al benficiarilor care vizeaza admiterea/ incetareafurnizarii serviciilor;
 3. Activitati de evaluare/planificare/reevaluare/monitorizarea furnizarii serviciilor;
 4. Activitati de integrare /reintegrare sociala cu scopul preveniriimarginalizarii sociale pentru persoanele varstnice prin activitati de petrecere a timpului liber, activitatiparactice, activitati cultural- artistice, grupuri de discutii, etc
 5. Activitati de recuperare și reabilitare funcțională prin:
  • kinetoterapie ( recuperare/reabilitare fizică),
  • ședințe de consiliere individuală și de grup
  • consultaţii medicale, monitorizarea stării de sănătate, consiliere şieducaţie pentru sănătate şiindrumare medicală.;
 6. Activități de informare socială, indrumare pentru accesarea servicilor din comunitate, consiliere socială.
 7. Activitati/servicii suport- asigurarea unei gustari..
Personalul de specialitate este:
 • asistent social
 • psiholog
 • kinetoterapeut
 • inspector de specialitate
 • educator
 • asistent medical